สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 แถลงข่าวคณะกรรมการบริหารสมาคม วาระ กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2561

สมาคมการขายตรงไทยเปิดตัวคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่  โดย คุณสุชาดา ธีรวชิรกุล   จากยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ในวาระ 1 กรกฎาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2561 พร้อมเดินหน้าปรับนโยบาย เพื่อนำพาอุตสาหกรรมขายตรงไทย เติบโตอย่างต่อเนื่องสู่ยุคโลกดิจิทัล 

 

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/1063/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation