สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 เยี่ยมเยือนสมาชิกของสมาคม บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด

คณะกรรมการบริหารสมาคม ประกอบด้วยคุณสุชาดา ธีรวชิรกุล นายกสมาคม, คุณกิจธวัช ฤทธีราวี อุปนายกฝ่ายการศึกษา และคุณสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมกันเดินทางไปเยี่ยมเยือนบริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ดร.ปิยะวัชร์  บุญยืนยงสกุล ประธานกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้การเยือนดังกล่าวเพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่บริษัทสมาชิกของสมาคม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกและสมาคมมากยิ่งขึ้น

 

   

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/1064/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation