สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 บริจาคทรัพย์และสิ่งของแก่มูลนิธิโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทสมาชิกของสมาคมการขายตรงไทยร่วมกิจกรรม CSR ในโครงการ “Stronger than Cancer”โดยร่วมกันออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของรวมมูลค่า  452,322 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้และใช้ในการส่งเสริมกิจการด้านต่างๆ ของโรงพยาบาลต่อไป โดยจัดกิจกรรม ณ TOT Sport Club ชั้น 1 และ 4 อาคาร 21 บริษัท ทีโอที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

  

 

  

  

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/1070/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation