สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 โครงการอบรมวิชาชีพครูการตลาด”

สมาคมการขายตรงไทยได้รับเกียรติจากคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารชมรมวิชาชีพครูการตลาด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในการนำเสนอความรู้ด้านธุรกิจขายตรงใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะด้านสารสนเทศเพื่อสื่อการสอนสำหรับผู้สอนชมรมวิชาชีพครูการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2560”  โดยมี พญ.นลินี  ไพบูลย์ อุปนายกฝ่ายรัฐสัมพันธ์  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน, คุณชุมพฤนท์  ยุระยง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “สภาวะตลาดขายตรงในปัจจุบัน” พร้อมทั้ง     คุณมนต์ชัย เดโชจรัสศรี กรรมการผู้อำนวยการ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ประเทศไทย บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด, คุณพงศ์พสุ อุณาพรหม ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาด  บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด และคุณดุษศิดา ภาคาเดช กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรช่วงเสวนาเรื่อง “กลยุทธ์ในการทำธุรกิจขายตรงในปัจจุบัน”  โดยมี คุณนัสรุล บูรณพาส ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด  บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด, เป็นผู้ดำเนินรายการ ตลอดจนได้รับเกียรติจากคุณประภัทรพงศ์ ชาญชิต นิติกรชำนาญการ กองกฎหมายและคดี จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค บรรยายหัวข้อ “กฎหมายขายตรง และจรรยาบรรณขายตรง” ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ชั้น 1 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ  ซึ่งมีคณะอาจารย์ชมรมการตลาดทั่วประเทศ จำนวน 80 ท่าน ร่วมงานสัมมนา พร้อมทั้งทัศนศึกษา บริษัท แอมเวย์ และ บริษัท หมอเส็ง เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขายตรง และกระบวนการผลิตสินค้าอย่างใกล้ชิด ซึ่งนับเป็นกิจกรรมสำคัญในการส่งเสริมนโยบายการบริหารงานสมาคมด้านการศึกษาและสร้างภาพลักษณ์อันดีต่อสมาคมและธุรกิจขายตรงสืบไป

 

ทัศนศึกษา บริษัท  แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ถนนรามคำแหง กรุงเทพฯ

 

ทัศนศึกษาโรงงานของ บริษัท หมอเส็ง (ไทยแลนด์) จำกัด ณ จังหวัดสระบุรี

 

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/1073/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation