สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 ทัศนศึกษาสิงคโปร์

คณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะอนุกรรมการ ได้รับเกียรติจากสมาคมการท่องเที่ยวสิงคโปร์ เรียนเชิญให้ร่วมประชุมและทัศนศึกษายังสถานที่ต่างๆ  ณ ประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการจัดประชุมและการท่องเที่ยวให้แก่บริษัทสมาชิกของสมาคมในโอกาสต่างๆ ต่อไป

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/1077/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation