สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 World Congress 2017 ปารีส ฝรั่งเศส

มาคมการขายตรงไทยได้รับเกียรติจากคุณพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการ และคุณณัชภัทร ขาวแก้ว นิติกรชำนาญการ จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมเดินทางไปประชุมระดับโลกของธุรกิจขายตรง (World Congress XV) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์การขายตรงโลก ร่วมกับสมาคมการขายตรงฝรั่งเศส เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงโลกในอนาคต โดยมีคุณสุชาดา ธีรวชิรกุล นายกสมาคมเป็นผู้นำคณะในการเดินทางครั้งนี้ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก Mr.Magnus Brannstrom  ประธานสมาพันธ์การขายตรงโลกคนล่าสุดร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และประกาศมอบความไว้วางใจให้สมาคมการขายตรงไทยเป็นเจ้าภาพจัด งาน World Congress ครั้งถัดไปในปี 2020 ที่ประเทศไทย 

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/1148/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation