สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


แถลงข่าวการได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพ World Congress 2020  

   คุณสุชาดา ธีรวชิรกุล นายกสมาคมการขายตรงไทย แถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในโอกาสที่สมาคมได้รับการคัดเลือกจากสมาพันธ์การขายตรงโลกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน World Congress ครั้งที่ 16 ในปี 2020 ณ ประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจขายตรงได้แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อร่วมกันส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอันเป็นการร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจโลกและคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติและเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ ตลอดจนแสดงศักยภาพของธุรกิจขายตรงสู่สาธารณชนมากยิ่งขึ้น ณ ห้องแมนดาริน  A โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/1150/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation