สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่สมาคม

คณะกรรมการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และผู้บริหารบริษัทสมาชิกของสมาคมร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ Tonight, I want to be ….” เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทสมาชิกและสมาคมให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยภายในงานมีการประกวดชุดแต่งกายดีเด่น และเกมปริศนาภาพคนดัง ซึ่งสร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานทุกท่าน ณ ห้องบุศราคัม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรี่ยม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/1154/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation