สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 งานสัมมนาครูวิชาชีพการตลาด หัวข้อ “การตลาดธุรกิจขายตรงยุค 4.0”

สมาคมการขายตรงไทย โดยอุปนายกฝ่ายการศึกษา บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบหมายให้คุณชุมพฤนท์ ยุระยง เป็นประธานในการจัดงานสัมมนา “การตลาดธุรกิจขายตรงยุค 4.0” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขายตรงในด้านต่างๆ  แก่คณะอาจารย์ชมรมวิชาชีพการตลาด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยสมาคมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนา 1 วัน ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสุชาดา ธีรวชิรกุล นายกสมาคมการขายตรงไทย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และคุณสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์, คุณมนต์ชัย เดโชจรัสศรี จากบริษัท ยูนิลีเวอร์, คุณพงศ์พสุ อุณาพรหม จากกิฟฟารีน, คุณดุษศิดา ภาคาเดช จากบริษัท ลาชูเล่ ตลอดจนคุณณัชภัทร ขาวแก้ว จาก สคบ. ร่วมให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา  กม.5  กรุงเทพฯ และได้นำคณะอาจารย์ชมรมวิชาชีพครูการตลาดเดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจขายตรงของบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด โดยมีคุณสุชาดา ธีรวชิรกุล นายกสมาคมการขายตรงไทย และประธานบริหาร ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 8 ของบริษัท และในช่วงบ่ายทุกท่านได้ร่วมเดินทางต่อไปยังโรงงานผลิตสินค้าของบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด โดยมี นพ.จักรพงศ์ และพญ.ใจทิพย์  ไพบูลย์ ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลในด้านกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ณ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ให้คณะผู้เยี่ยมชมทั้งสิ้น 130 คน

 

  

 

 คณะอาจารย์เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจขายตรงของบริษัทสมาชิกของสมาคม

   

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/1160/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation