สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 การประชุม ASEAN DSAs Presidents Meeting 

คุณสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล ร่วมเดินทางไปประชุม ASEAN DSAs Presidents Meeting ร่วมกับนายกสมาคมของประเทศต่างๆ ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและรายงานความคืบหน้าด้านต่างๆ ของแต่ละประเทศได้รับทราบด้วย และร่วมงานครบรอบ 40 ปีของสมาคมการขายตรงมาเลเซีย

 

 

งานครบรอบ 40 ปีของสมาคมการขายตรงมาเลเซีย 

 

 

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/1229/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation