สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


สมาคมการขายตรงไทยได้รับ
"รางวัลมาตรฐานสมาคมการขายตรงระดับทองคำประจำปี 2561" 
ในงานครบรอบ 40 ปี ของสมาพันธ์การขายตรงโลก ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

 

 

คุณสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล นายกสมาคมการขายตรงไทย แสดงความยินดีกับ
มิสเตอร์แมกนัส แบรนด์สตรอม ประธานสมาพันธ์การขายตรงโลก ในโอกาสที่
สมาพันธ์ฯ ครบรอบ 40 ปี ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมแชงกรีลา ปักกิ่ง ประเทศจีน

 

 

 

สมาคมการขายตรงไทยคุณสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล นายกสมาคมการขายตรงไทยร่วมประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์การขายตรงโลก เพื่อรายงานความคืบหน้าในการจัดเตรียมงาน World Congress ในปี 2020 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 34 คน จากประเทศต่างๆ มากกว่า 20 ประเทศ ณ โรงแรมแชงกรีลา ปักกิ่ง ประเทศจีน 

 

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/1230/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation