สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น 3 มิติ
คุณสุชาดา ธีรวชิรกุล นายกสมาคมการขายตรงไทย (วาระ กรกฎาคม 2559 – มิถุนายน 2561)
เป็นตัวแทนของสมาคมรับมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ด้านความสำเร็จตามพันธกิจ
, ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านการพัฒนาองค์กรประจำปี 2561 จากคุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  โดยการจัดงานมอบรางวัลครั้งนี้ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/1232/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation