สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


สมาคมการขายตรงไทยจัดงานแถลงข่าวและเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน

คณะกรรมการของสมาคมนำโดยคุณสุเทพ  ยืนยงค์วิทยากุล นายกสมาคม, คุณสุชาดา ธีรวชิรกุล และคุณโรเบิร์ต ดาเนียล คลัฟฟท์ ร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนใน 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ความคืบหน้าของการจัดงาน WFDSA World Congress 2020, การเตรียมงาน TDSA Award 2019, ภาพรวมผลประกอบการของธุรกิจขายตรงไทย ปี 2561 และแนวโน้มธุรกิจขายตรงปี 2562  พร้อมทั้งเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนร่วมกับคณะผู้บริหารจากบริษัทสมาชิกของสมาคมรวม  64 ท่าน ณ ห้องธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

  

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/1241/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation