สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


บริษัท โกลบอลวัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Global One 
Corporation Co., Ltd.

ชื่อผู้บริหารสูงสุด     
  
      
คุณวรพรรษ ยืนยงค์วิทยากุล / ผู้จัดการทั่วไป

Mr.Worapas Yuenyongvithayakul / General Manager


ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
         

          ที่ตั้งสำนักงาน 

          296 อาคารเคเอสพี ชั้น 
2 ห้อง บี ถนนพระราม 9

          แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

          โทรศัพท์    :  0-2246-8511 

          โทรสาร      :  0-2641-4680 

       

         เว็บไซต์   
         www.globalonecorp.co.th

 

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/1314/1/

 
 

How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation