สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 

นโยบายการบริหารงานของสมาคมการขายตรงไทย  
วาระ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2565
คุณกิจธวัช ฤทธีราวี นายกสมาคมการขายตรงไทย


 
ภายใต้นโยบาย
Turning Challenge to be the Best Opportunities
สมาคมการขายตรงไทยวางแผนการบริหารงานเพื่อสอดรับและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ท้าทาย 
โดยมุ่งเน้น 2 กลยุทธ์หลัก คือ 

     1. Winning the Digital Disruption Game ดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล ด้วยการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจขายตรงอย่างถูกต้อง เพื่อก้าวต่อไปในโลกยุคใหม่อย่างมั่นคง 

     2. Growing Faster in Next Normal Era สนับสนุนการเติบโตอย่างรวดเร็วในยุค Next Normal เพราะการปรับตัวที่รวดเร็วเพื่อเร่งให้ธุรกิจสามารถเดินต่อไปได้ เป็นหัวใจสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงจะต้องมุ่งเน้น เช่น การพัฒนาสินค้าและแผนรายได้ที่ตอบโจทย์เทรนด์ปัจจุบัน เพื่อพร้อมเผชิญความท้าทายและเติบโตไปด้วยกัน 

 

 

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/2/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation