สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


บริษัท คังเซน เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Kangzen-Kenko International Co., Ltd.

ชื่อผู้บริหารสูงสุด 
ดร.อิทธิศักดิ์  อำพันธ์ยุทธ์ / ประธานกรรมการบริหาร
Itthisak  Ampanyuth,Ph.D. / Chairman

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2536

วิสัยทัศน์ 
เราจะเป็นบริษัทขายตรงหลายชั้นสัญชาติไทย ที่ก้าวไกลสู่สากล

ปรัชญา ปรัชญาแห่งการให้ 3 ประการ
1. เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีต่อประชากรโลก
2. ให้อนาคตที่ดี  ให้ความมั่นคง และมั่งคั่ง แก่หมู่มวลสมาชิก
3. ลดช่องว่างในสังคม  เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันทางธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจขายตรง ระบบ MLM (Multi-Level Marketing)

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย 
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน และทั่วไป

ที่ตั้งสำนักงาน
2/2 อาคารคังเซนเพลส ถ.หัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  10240
โทรศัพท์ 0-2378-8888
โทรสาร 0-2378-8889
Call Center 0-2378-8777

ชื่อตัวแทน 
คุณกรรณิกา แช่ทอง / ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

ชื่อผู้ติดต่อ 
คุณกรรณิกา แช่ทอง / ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

สาขาทั่วประเทศกว่า 75 สาขา
เค เค ออทอไรท์ เซ็นเตอร์ มากกว่า 60สาขา                                                                   สาขาต่างประเทศ อินโดนีเซีย ลาวและพม่า

Web site
www.kangzen.co.th
 

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/28/1/

 
 

How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation