สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


กรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   Direct Sales and Direct Marketing Act  B.E. ๒๕๔๕ (2002)

 

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๕๐

 
   

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๖๐

Direct Sales and Direct Marketing Act  B.E. ๒๕๖๐ (2017)

 

 

     กฎกระทรวง
การวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ๒๕๖๑

  Ministerial Regulation
Collateral Requirement for Direct Sales and Direct Marketing Business
B.E. ๒๕๖๑ (2018)

       


กฎกระทรวง
กำหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการ 
โดยวิธีการพาณิยชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๖๑

 Ministerial Regulation 
For Product and Service Purchase On Electronic Commerce Platform,
Considered not being
direct Marketing B.E. 2561 (2018)

 

  

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/485/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation