สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 

 

 สมาชิกสมาคมการขายตรงไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นำโดย
คุณอิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ นายกสมาคม, คุณสุรเชษฐ์  เชื้อศรี กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
และคุณจิรชัย  มูลทองโร่ย
  รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมมอบทรัพย์
และสิ่งของอุปโภคบริโภค มูลค่า 520
,000  บาท  ในโครงการ ครอบครัวข่าวช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย 53  โดยมีคุณสรยุทธ  สุทัศนะจินดา จากไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นผู้รับมอบ
การบริจาคดังกล่าว


 

 คณะผู้บริหารจากสมาคมการขายตรงไทย ซึ่งนำโดยคุณอิทธิศักดิ์  อำพันธ์ยุทธ์ นายกสมาคม
ร่วมเดินทางไปมอบทรัพย์ และสิ่งของอุปโภคบริโภค มูลค่ากว่า 120,000  บาท เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย โดยมี พล.ต.ต.จตุรงค์  ภุมรินทร์ ผู้บังคับการ  กองบังคับการปราบปราม
การกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) เป็นผู้รับมอบการบริจาคในครั้งนี้

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/486/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation