สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
Unilever Thai Trading Limited

วิสัยทัศน์  
เติมพลังให้ชีวิต Adding Vitality To Life

ประเภทธุรกิจ 
ขายตรงหลายชั้น MLM (MULTI – LEVEL MARKETING)

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย  
  • ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ (Skin Care)
  • ผลิตภัณฑ์ดูแล และบำรุงเส้นผม (Hair Care)
  • ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Color Care)
  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Health Care)

สถานที่ตั้ง 
  บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด 
  เลขที่ 161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
  เขตห้วยขวาง  กทม. 10310
  โทรศัพท์  0-2554-2455
  โทรสาร    0-2354-2233

Web Site   www.avianceinternational.com

ชื่อผู้บริหารสูงสุด  
คุณสุชาดา ธีรวชิรกุล / ประธานบริหาร ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค
Ms.Suchada Theeravachirakul / President of Unilever Network

ชื่อตัวแทน  
1. คุณลักขณา อังสาชน / ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และขยายเครือข่ายธุรกิจ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค

ชื่อผู้ติดต่อ 
1. คุณลักขณา อังสาชน / ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และขยายเครือข่ายธุรกิจ ยู
นิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค
2. คุณเพลินนภา สุวรรณสาลี / เลขานุการ

 

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/53/1/

 
 

How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation