เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 อาวียองซ์
ภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์ชั้นสูงของยูนิลีเวอร์

วิสัยทัศน์  
เติมพลังให้ชีวิต Adding Vitality To Life

ประเภทธุรกิจ 
ขายตรงหลายชั้น MLM (MULTI – LEVEL MARKETING)

ประเภทผลิตภัณฑ์  
  • ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ (Skin Care)
  • ผลิตภัณฑ์ดูแล และบำรุงเส้นผม (Hair Care)
  • ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Color Care)
  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Health Care)

สถานที่ตั้ง 
  บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด 
  เลขที่ 18 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 เวสท์     
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
  โทรศัพท์  0-2554-2000
  โทรสาร  0-2512-1728
Web Site   www.avianceinternational.com

ชื่อผู้บริหารสูงสุด  
คุณสุชาดา ธีรวชิรกุล / ประธานบริหาร อาวียองซ์ 
Ms.Suchada Theeravachirakul / President of aviance 

ชื่อตัวแทน  
1. คุณมนต์ชัย เดโชจรัสศรี / ผู้อำนวยการอาวียองซ์ ประจำประเทศไทยและกัมพูชา
2. คุณลักขณา อังสาชน / ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และขยายเครือข่ายธุรกิจ อาวียองซ์ อินเตอรเนชั่นแนล

ชื่อผู้ติดต่อ 
1. คุณลักขณา อังสาชน / ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และขยายเครือข่ายธุรกิจ อาวียองซ์ อินเตอรเนชั่นแนล
2. คุณเพลินนภา สุวรรณสาลี / เลขานุการ

 

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/53/1/

 
  

TDSA VDO Presentations (Thai & English Version) เอกสารประกอบการบรรยายเนื่องในวันครบรอบ 30 ปี ของสมาคมขายตรงไทย