สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 

การสัมมนา “จรรยาบรรณโลกและกฎหมายขายตรงไทย : รู้ไว้ได้ประโยชน์”
ฝ่ายการศึกษาของสมาคมการขายตรงไทย จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัทสมาชิกของสมาคมหัวข้อ “จรรยาบรรณโลกและกฎหมายขายตรงไทย : รู้ไว้ได้ประโยชน์”  โดยมี คุณรัศมี วิศทเวทย์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคุณสุชาดา  ธีรวชิรกุล กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ให้เกียรติมาร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ เพื่อให้ความรู้ในแง่มุมที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจขายตรงให้ถูกต้องและสอดคล้องตามหลักจรรยาบรรณและกฎหมายขายตรงไทย เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องลาเวนเดอร์ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยมีสมาชิกร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 60 ท่าน
 

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/566/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation