สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
ตู้ ป.ณ. 99 กรุงเทพฯ 10302
สายด่วน 1166
E-mail : consumer@ocpb.go.th
URL : http://www.ocpb.go.th  

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
88/24 ถนนติวานนท์
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-7000

URL : http://www.fda.moph.go.th
แผนที่ตั้งอย. - ดาวน์โหลดไฟล์  

กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-8000
โทรสาร 0-2507-7717

URL : http://www.moc.go.th  

กรมสรรพากร
90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2617-3000

URL : http://www.rd.go.th

สมาพันธ์การขายตรงโลก
World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA)
1667 K Street, NW
Suite 1100
Washington, DC 20006
Phone: (202) 452-8866
Fax: (202) 452-9010
website: www.wfdsa.org
E-mail : info@wfdsa.org

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/6/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation