สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 

ประชุมพันธมิตรสมาคมการขายตรงในกลุ่มอาเซียน

คุณภคพรรณ ลีวุฒินันท์ อุปนายกฝ่ายรัฐสัมพันธ์ของสมาคมการขายตรงไทย เป็นตัวแทนในการร่วมประชุมพันธมิตรสมาคมการขายตรงในกลุ่มอาเซียน ซึ่งเป็นการรวมตัวกันเฉพาะสมาคมที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลกเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมรองรับ AEC และสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมขายตรงในภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้น โดยการประชุมครั้งแรกได้จัดขึ้นที่โรงแรม ซันเวย์รีสอร์ทแอนด์สปา ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อเร็วๆ นี้

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/657/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation