สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

  

สารจากนายกสมาคมการขายตรงไทย   
 

สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการ ท่าน CEO และพนักงานบริษัทสมาชิกสมาคมการขายตรงไทย นักธุรกิจขายตรง และผู้อ่านทุกท่าน
           

         กฎหมายขายตรงฉบับปรับปรุงได้ผ่านและมีผลบังคับใช้ในช่วงเดือนกันยายน 2560  ขอให้บริษัทสมาชิกได้ติดตามความคืบหน้าของการประกาศกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้

            ดิฉันต้องขอขอบคุณกรรมการที่เป็นแม่แรงในการจัดงาน TDSA Award ปี 2017  ซึ่งผ่านไปด้วยดี  ขอบคุณ CEO และพนักงานบริษัทสมาชิกที่ร่วมมือ ร่วมใจกันมาร่วมงานจำนวนมาก  เพื่อทำให้นักธุรกิจขายตรงที่ได้รับรางวัลในปีนี้เกิดความภาคภูมิใจอย่างแท้จริง  ขอขอบคุณนักธุรกิจขายตรงทุกท่านที่รวมพลังกัน ทำให้งานออกมาคึกคัก และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอชื่นชมนักธุรกิจขายตรงที่ได้รับรางวัลในปีนี้  ขอบคุณที่เป็นตัวอย่างที่ดี  สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการร่วมแรง ร่วมใจ สร้างพลัง และการเป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษากฎจรรยาบรรณ  จะทำให้ธุรกิจขายตรงเติบโตต่อเนื่องอย่างมั่นคง

            และในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สมาคมการขายตรงไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ASEAN DSAs คือเป็นการประชุมของสมาคมการขายตรงของ 6 ประเทศในอาเซียนได้แก่  ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม  ซึ่งจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง เพื่อทำงานร่วมกัน  ให้ความสะดวกกับบริษัทขายตรงที่จะไปประกอบธุรกิจในประเทศอาเซียน  ซึ่งในครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ประสบความสำเร็จด้วยดี และสมาคมการขายตรงไทยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมประชุมด้วย เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของการบริหารจัดการ ส่งเสริมและกำกับดูแลธุรกิจขายตรงของแต่ละประเทศ  ซึ่งใน 6 ประเทศนั้นมี 4 ประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกับขายตรง คือ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม  ส่วนสิงคโปร์ มีเพียงข้อกำหนดให้ปฏิบัติตาม  ส่วนของฟิลิปปินส์ ไม่มีกฎหมายขายตรง  จะเห็นว่าการร่วมมือกันทำงานระดับอาเซียนจะยิ่งทำให้อุตสาหกรรมขายตรงแข็งแกร่งขึ้น

            ล่าสุดในเดือนกรกฎาคมเช่นกันที่ CEO และพนักงานบริษัทขายตรงที่เป็นกรรมการของสมาคมการขายตรงไทยและบริษัทสมาชิกที่ได้รับเชิญจากสมาคมการท่องเที่ยวสิงคโปร์ ได้ร่วมกันเดินทางไปดูงานของประเทศสิงคโปร์ เพื่อจะได้นำไอเดีย ความคิดใหม่ ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ มาสร้างสีสันให้การจัดรางวัลท่องเที่ยวให้แก่นักธุรกิจขายตรงได้ดีขึ้น  และในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างกรรมการของสมาคมการขายตรงไทย จากบริษัทต่างๆ ต้องบอกว่าทริปนี้ทำให้พวกเรามีทั้งความสุขและสาระ  ขอขอบคุณสมาคมการท่องเที่ยวสิงคโปร์อีกครั้ง

            ทั้งหมดในไตรมาสที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าสมาคมการขายตรงไทย ได้ปฏิบัติงานเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง ในอุตสาหกรรมการขายตรง ในทุก ๆ ด้าน เราจะเติบโตอย่างมั่นคงค่ะ

 

 สุชาดา ธีรวชิรกุล
  นายกสมาคมการขายตรงไทย  

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/7/1/

 
 

How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)