สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 

สารจากนายกสมาคมการขายตรงไทย   

 

สวัสดีครับ ท่านอดีตนายกสมาคม ท่านอุปนายก ท่าน CEO คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัทสมาชิกสมาคมการขายตรงไทย ท่านนักธุรกิจขายตรง และท่านผู้อ่านทุกท่าน 

ก่อนอื่นผมต้องขอส่งมอบกำลังใจไปให้เพื่อนสมาชิกสมาคมการขายตรงไทยทุกแห่ง ให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีความสุข และเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีคู่แข่งทางการตลาดเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะกระแสธุรกิจออนไลน์ หรือธุรกิจ Market Place

ผมก็ยังเชื่อมั่นว่าธุรกิจขายตรงไทยจะเติบโตต่อไป และดำเนินธุรกิจด้วยศักยภาพทางการตลาดที่แข็งแกร่ง ยืนหยัดในกฎจรรยาบรรณ และให้ความสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่ดี ทั้งยังมีจุดเด่นที่แตกต่างจากธุรกิจออนไลน์ประเภทอื่นๆ เช่น

1.   การสร้างคน ให้มีโอกาสทางธุรกิจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2.   สร้างอาชีพ ให้ประชาชนมีรายได้ และสร้างธุรกิจทางเลือกใหม่ให้กับผู้สนใจ ในการขยายธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนต่ำแต่มีรายได้อย่างก้าวกระโดด 

3.   สร้างเครือข่ายผู้บริโภค และเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้แบบ Passive Income ที่ยั่งยืนให้กับนักธุรกิจ และสามารถเติบโตได้แบบทวีคูณ 

4.   สร้างมรดกสืบทอดให้กับทายาทได้

 

ซึ่งทั้งหมดนี้ นับเป็นจุดแข็งที่ทำให้ธุรกิจขายตรงภายใต้สมาคมการขายตรงไทย มีความแตกต่าง และมีเสน่ห์โดดเด่นเหนือธุรกิจทั่วไป ทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคและนักธุรกิจอย่างสูงสุด

            ผมจึงอยากจะเชิญชวนให้เพื่อนสมาชิกทุกบริษัท ร่วมกันผนึกกำลังยืนหยัดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมขายตรงไทยต่อไป และเชื่อมั่นในกฎจรรยาบรรณที่เราได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา เพราะการให้บริการด้วยใจ ในการส่งมอบความสุข และความสำเร็จให้กับผู้บริโภคและนักธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม ย่อมนำมาซึ่งเสถียรภาพความมั่นคงในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องตลอดไป 

 

ขอบคุณครับ

สุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล 

นายกสมาคมการขายตรงไทย

 

  

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/7/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)