สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


เอกสารความรู้ด้านการขายตรง

 

 

เอกสารประกอบการบรรยายเนื่องในวันครบรอบ 30 ปี ของสมาคมขายตรงไทย

 ภาษาไทย

1. ภาพรวมและลักษณะของธุรกิจเครือข่าย โดย คุณพงศ์พสุ อุณาพรหม

2. ENTREPRENEUR เจ้าของธุรกิจยุคใหม่  โดย คุณมนต์ชัย เดโชจรัสศรี

 

 ภาษาอังกฤษ

1. Overview of Global Direct Selling Industry by Tamuna Gabilaia

2. Network Marketing Business… A Boundless Opportunity for AEC by Kittawat Ritteerawee

3. Policy of the Direct Selling Operation by Jirachai Moontongroy

4. Warmest Greetings from Malaysia - TDSA 30th Anniversary by Frederick Ng

5. AmCham Vietnam Direct Selling Committee (AVDSC) by Tram Ha

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/754/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation