สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


บริษัท  แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
Addwell Beauty (Thailand) Co., Ltd.


ผู้บริหารสูงสุด 

คุณสมคิด สินสิริวาณิชย์ / ประธานกรรมการ
Mr.Somkid Sinsirivanid / President

 

คุณสุริพงษ์ คะเนนอก / ผู้จัดการทั่วไป
Mr.Suripong Khanenok, General Manager

ประเภทธุรกิจ
ขายตรงหลายชั้น MLM 

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
ผ้าอนามัยสมุนไพร, กาแฟโสม

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 
9 อาคารวรสิน ชั้น 7-8 ซอยยาสูบ 2 ถ.วิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์ 0-2690-7801-5
โทรสาร 0-2690-7807

ชื่อตัวแทน 
คุณสุริพงษ์ คะเนนอก / ผู้จัดการทั่วไป
Mr.Suripong Khanenok / General Manager

เว็บไซด์ www.addwell.co.th


 

 

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/756/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation