สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 

รายชื่อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และคณะกรรมการบริหารสมาคม
วาระ กรกฎาคม 2561 - มิถุนายน 2563
 

     ชื่อ-นามสกุล / Name - Surname ตำแหน่ง / Position 
1.

คุณเสริมสุข  บูรณพันธ์  

Mrs.Sermsook Buranaphan  

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

            Honorary Advisor            

2.

คุณปรีชา  ประกอบกิจ

  Mr.Preecha Prakobkit  

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   Honorary Advisor   

3.

 คุณสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล

Mr.Suthep Yuenyongvithayakul

         นายกสมาคม  

        President   

4.

 

พญ.นลินี  ไพบูลย์

    Dr.Nalinee Paiboon, MD  

 

                  อุปนายกฝ่ายรัฐสัมพันธ์

Vice Presiden-Government Relations

5.  


 

 คุณดุษศิดา ภาคาเดช

  Ms.Dussuda Prakadech

 

อุปนายกฝ่ายการสื่อสาร

Vice Presiden-Communication
   

6.

 


       คุณกิจธวัช  ฤทธีราวี

  Mr.Kittawat Ritteerawee           

 

เลขาธิการ 

  Secretary General 
 

7.

 

คุณนิตยามงคลธรรมากุล

Ms.Nittaya Mongkolthammakul

  


เหรัญญิก

Treasurer

 

8.

 

 


คุณมนต์ชัย เดโชจรัสศรี


Mr.Monchai Dechojarassri

  
 

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

Member Relations Committee

9.


 

คุณวิภาดา ตั้งปกรณ์

Mrs.Vipada Tangpakorn

 

กรรมการฝ่ายการสื่อสาร

Foreign Affairs Committee
10.


 คุณโรเบิร์ต ดาเนียล คลัฟฟ์

Mr.Robert Daniel Cluff

 

 

กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

Special Events Committee

11.  

 


คุณอรรถกฤต กีรติวิทยายุต

Mr.Atthakrit Keeratiwitayayut  

 
 

กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

Special Events Committee
12.

 


คุณนิติพงศ์ ศิวพรเสถียร

Mr.Nitipong Siwapornsathian 

 


กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

Special Events Committee
   

          

 

 

 

 

   
 

 

     

 

 

 

   

 

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/8/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)