สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 


สมาคมการขายตรงไทย
คว้ารางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี
2557 

นางภคพรรณ ลีวุฒินันท์ นายกสมาคมการขายตรงไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น รายมิติที่ 2 ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ ภายใต้โครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2557 จัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงการเป็นองค์กรต้นแบบที่ได้รับการยอมรับจากสังคม มีบทบาทในการสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก ตลอดจนการทำหน้าที่ในการประสานความร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการค้า และแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องในการประกอบธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

 

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/861/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation