สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


สัมมนาด้านภาษีอากร
และ
“ปลุกยักษ์” สร้างพลังใจ ปลุกไฟในการขาย

 

       สมาคมการขายตรงไทยจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ด้านภาษีอากรแก่คณะ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงินบริษัทสมาชิกของสมาคม พร้อมทั้งสัมมนา “ปลุกยักษ์” สร้างพลังใจ ปลุกไฟในการขาย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำธุรกิจขายตรงให้แก่สมาชิกและผู้จำหน่ายอิสระ ในช่วงเช้าและบ่ายตามลำดับ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 สัมมนาด้านภาษีอากร 

  

 
สัมมนา "ปลุกยักษ์” สร้างพลังใจ ปลุกไฟในการขาย

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/868/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation