สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 คณะกรรมการบริหารสมาคมการขายตรงไทย ร่วมให้การต้อนรับคุณอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล พร้อมคณะในโอกาสเยี่ยมเยือนสมาคมเพื่อรับฟังประเด็นปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจขายตรง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/870/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation