สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 สัมมนาหัวข้อ เปลี่ยนโลกทัศน์...ชีวิตเปลี่ยน (Change your paradigm…Change your life) และ “10 คัมภีร์นักขาย  โดยมีคุณบัณฑิต อึ้งรังษี เป็นวิทยากรในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 – 17.00 น. ห้อง MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

 

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/959/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation