สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 • ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลกครั้งที่ 16

 • ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลกครั้งที่ 16

 • รางวัล Platinum 2021 and Multi-Year Global Code of Ethics Participant

 • งานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

 • panel 5:

           

 • panel 6: Competing for People Looking for Income in Today's World

           

 • Link รวม VDO ประชาสัมพันธ์ WCXVI

           

 • WCXVI : panel 4 Global Regulatory Trends and Challenges for the Direct Selling Industry

             

 • WCXVI : panel 3 Consumer Trends Impacting the Direct Selling Industry

            

 • WCXVI : Keynote Speaker

             

 • VDO ประชาสัมพันธ์งาน WCXVI

         

 • งานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

           

 • รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2564

 • รางวัลมาตรฐานสมาคมการขายตรงดีเด่นระดับแพลทตินัม ประจำปี 2021

 • กิจกรรม CSR

 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

 • กิจกรรม CSR

 • คณะกรรมการบริหารสมาคม ก.ค 2563 - มิ.ย 2565

 • รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ด้านคุณภาพการให้บริการและการพัฒนาองค์กร

 • รางวัลมาตรฐานสมาคมการขายตรงดีเด่นระดับแพลทตินัม ประจำปี 2020

 • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

 • รางวัลส่งเสริมจรรยาบรรณระดับ Platinum

 • กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

 • การประชุม ASEAN DSAs President

 • Association Performance Program Seminar in India

 • รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น “ด้านการพัฒนาองค์กร”

 • TDSA AWARD 2019

 • รางวัลมาตรฐานสมาคมดีเด่นระดับแพลทตินัม 2019

 • TDSA ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากเมียนมาร์

 • การประชุม ASEAN DSAs Presidents

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation