สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • 1. คุณนันท์วณิช เอื้องโชคชัย

 • 1. คุณคมฐ์พรรศ อรุณวงศ์

 • 2. คุณลัดดาวัลย์ อรัญรัตน์

 • 2. คุณเกียรติพงษ์ อรัญรัตน์

 • 3. คุณศุภกานต์ แซ่โต๋ว

 • 1. คุณดวงใจ ทองละมูล

 • 2. คุณจักร คำวิไล - คุณศุภวรรณ อาจกล้า

 • 3. คุณธนัตถ์สรณ์ วงศ์สอาดชลสิน

 • 1. คุณจันจิรา วสุอนันต์กุล - คุณวารินทร์ ศรีสำราญ

 • 2. คุณชัยฤกษ์ สำเภาเล็ก - คุณระพีพรรณ วุฒิปกรณ์เดช

 • 3. คุณซานียาร์ - คุณสมบัติ มะลิเลาะ

 • 1. คุณนัยรัตน์ ตัณฑุลกนกรัชต์

 • 2. คุณชัยยศ กวินกนกนันต์

 • 3. คุณภูษณิศา ทองแพรว


หน้า : « ก่อนหน้า 1 | 2
 

How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation