สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


ได้แก่ สมาชิกที่เป็นนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขายตรง และบุคคลธรรมดาที่สนใจในธุรกิจขายตรงรวมถึงนิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจขายตรง ด้วย


  • บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด

     

  • บริษัท พีเอ็ม-อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

     


หน้า : 1
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)