สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 • กิจกรรม CSR

 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

 • กิจกรรม CSR

 • คณะกรรมการบริหารสมาคม ก.ค 2563 - มิ.ย 2565

 • รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ด้านคุณภาพการให้บริการและการพัฒนาองค์กร

 • รางวัลมาตรฐานสมาคมการขายตรงดีเด่นระดับแพลทตินัม ประจำปี 2020

 • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

 • รางวัลส่งเสริมจรรยาบรรณระดับ Platinum

 • กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

 • การประชุม ASEAN DSAs President

 • Association Performance Program Seminar in India

 • รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น “ด้านการพัฒนาองค์กร”

 • TDSA AWARD 2019

 • รางวัลมาตรฐานสมาคมดีเด่นระดับแพลทตินัม 2019

 • TDSA ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากเมียนมาร์

 • การประชุม ASEAN DSAs Presidents

 • สมาคมเยี่ยมเยือนบริษัทสมาชิก

 • แถลงข่าวและเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน

 • กิจกรรม CEOs meet CEOs

 • TDSA CSR

 • รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น 3 มิติ

 • "TDSA Orientation Program"

 • "รางวัลมาตรฐานสมาคมขายตรงระดับทองคำประจำปี 2561"

 • ประชุม ASEAN DSAs มาเลเซีย

 • แถลงข่าวคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่

 • TDSA ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค

 • การประชุม ASEAN DSAs Presidents Meeting

 • งาน “TDSA AWARD 2018”

 • งาน TDSA Open House

 • งานสัมมนาครูวิชาชีพการตลาด

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation