สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 • รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นจากกระทรวงพาณิชย์

 • World Congress 2017 ปารีส ฝรั่งเศส

 • Club Med Bintan

 • ร่วมแสดงความยินดี

 • ทัศนศึกษาสิงคโปร์

 • ASEAN DSAs Presidents Meeting

 • งาน TDSA AWARD 2017

   

 • “TDSA Thanks Press…Hat Party”

   

 • “โครงการอบรมวิชาชีพครูการตลาด”

 • TDSA CEOs meet CEOs

 • TDSAบริจาคทรัพย์และสิ่งของแก่มูลนิธิโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

 • เยี่ยมคารวะเลขาธิการ สคบ. ท่านใหม่

 • ม.สงขลานครินทร์เชิญสมาคมให้ความรู้ด้านขายตรง

 • แสดงความยินดีกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านใหม่

 • แนะนำคณะกรรมการชุดใหม่

 • "มหกรรมสินค้าขายตรงไทย 2016” ณ เชียงใหม่

 • เยี่ยมเยือนสมาชิกของสมาคม

 • แถลงข่าวคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่

 • งาน TDSA AWARD 2016

 • มหกรรมขายตรงไทย 2016” ณ โคราช

 • แถลงผลวิจัยและงานมหกรรมขายตรงไทย 2016

 • สัมมนา“เปลี่ยนโลกทัศน์...ชีวิตเปลี่ยน”

   

 • ลงนาม MOU

 • งานเลี้ยงขอบคุณสื่อ “ TDSA Sparkling Night”

 • เสนอโครงการความร่วมมือระหว่างบก.ปคบ.กับสมาชิกสมาคม

 • สัมมนา โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขายตรง

 • งานปีใหม่สมาคม “TDSA..Sport Day & New Year Party”

 • สวัสดีปีใหม่หน่วยงานภาครัฐปี 2559

 • TDSA CSR and CEOs meet CEOs

   
 • มอบซีดีแอนิเมชั่น สคบ. และ DSI

   

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation