สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณณฤทธิ์ แดงกลับ

 • คุณพลธนวิทย์ เจตสิทธิ์

 • คุณนวนจันทร์ เจนจัดทรัพย์

 • คุณสังวาลย์ จื้อเกร็ด

 • คุณชัญญรินทย์ จารุเชฏฐานนท์

 • คุณภาสกร โชคนนท์สกุล - คุณปุณณดา โพธิ์แก้ว

 • คุณลัทธพร พลเหลา

 • คุณภัทรานิษฐ์ ปิยเศรษฐทวี

 • คุณบุญปลูก ลุ่มจันทร์

 • คุณธนรัตน์ สุขภาคกิจ

 • คุณกฤษพรต - คุณบังอร แซ่ลี้

 • คุณพันธ์ยศ โอภาสเหมโรจน์

 • คุณประเสริฐ  - คุณซารีนา สุขถาวร

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation