สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณมนัสนันท์พัช พงศ์ธนัช





 • คุณวิทยา น้อยนาดี





 • คุณวิทยา น้อยนาดี





 • คุณมนัสนันท์พัช พงศ์ธนัช





 • คุณวีระ สุทันฐรัตน์





 • คุณวิทยา น้อยนาดี





 • คุณสุพิน เอี่ยมชู





 • คุณวีระ สุทันฐรัตน์





 • คุณวิทยา น้อยนาดี





 • คุณสุพิน เอี่ยมชู





 • คุณวีระ สุทันฐรัตน์





 • คุณสุพิน เอี่ยมชู





 • คุณวิทยา น้อยนาดี





 • คุณวีระ สุทันฐรัตน์





 • คุณวีระ สุทันฐรัตน์





 • 1. คุณปัญญา สินนอง





 • 2. คุณสุวิชัย รัตนเบญจรงค์





 • 3. คุณรัฐนันท์ คำด้วง





 • 3. คุณรัฐนันท์ คำด้วง





 • 2. คุณสุวิชัย รัตนเบญจรงค์





 • 3. คุณวีระ สุทันฐรัตน์ 






หน้า : 1
 

















































































How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation