สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณมนัสนันท์พัช พงศ์ธนัช

 • คุณวิทยา น้อยนาดี

 • คุณวิทยา น้อยนาดี

 • คุณมนัสนันท์พัช พงศ์ธนัช

 • คุณวีระ สุทันฐรัตน์

 • คุณวิทยา น้อยนาดี

 • คุณสุพิน เอี่ยมชู

 • คุณวีระ สุทันฐรัตน์

 • คุณวิทยา น้อยนาดี

 • คุณสุพิน เอี่ยมชู

 • คุณวีระ สุทันฐรัตน์

 • คุณสุพิน เอี่ยมชู

 • คุณวิทยา น้อยนาดี

 • คุณวีระ สุทันฐรัตน์

 • คุณวีระ สุทันฐรัตน์

 • 1. คุณปัญญา สินนอง

 • 2. คุณสุวิชัย รัตนเบญจรงค์

 • 3. คุณรัฐนันท์ คำด้วง

 • 3. คุณรัฐนันท์ คำด้วง

 • 2. คุณสุวิชัย รัตนเบญจรงค์

 • 3. คุณวีระ สุทันฐรัตน์ 

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation