สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

  • ใบสมัครเพื่อการรับรององค์กร

    การที่จะได้รับการยอมรับภายใต้โปรแกรมการรับรองการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การขายตรงโลก ซึ่งเกี่ยวข้องกับ “การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ, การสื่อสารเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณ และการส่งเสริมหลักจรรยาบรรณ” นั้น บริษัทจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation