สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณสมชาย ซาล่าม

 • คุณธวัชชัย ทองจันทร์

 • คุณเลื่อมพราย ไชยจันทร์

 • คุณสำราญ โอดจันทึก

 • คุณเอกชัย สีเขียว

 • คุณอำพล จงกลกลาง

 • คุณศิริศักดิ์ สิงห์ประเสริฐ

 • คุณนภัทร ชัยภูมิ

 • คุณไพบูลย์ เพียรแก้ว

 • คุณธนิฏฐา มะหา

 • คุณอดุลย์ นันนาเชือก

 • คุณชวลิต รักสันเทียะ

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation