สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

  • คุณนัยรัตน์ พงศ์อมรศุภโชติ

  • คุณเชษฐ์ฤชัย โรจน์ธนาวงษ์

  • คุณนทีชา โสตถิปิณฑะ

  • คุณชาติชัย ธนสารเดชาชัย, คุณสุนันทา ธนสารเดชาชัย

  • คุณพิมพ์ปวีณ์ ธนสารเดชาชัย

  • คุณพิณนภา ธนสารเดชาชัย, คุณคริส ภิญโญ

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation