สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

  • 1. คุณสว่าง หลางหลี - คุณนฐิตา มูลราช

  • 2. คุณสมพล ทองขุนดำ - คุณชยิสรา ทองขุนดำ

  • 3. คุณพัทข์ นาคาอัครบดินทร์

  • 1. คุณณัฐธีร์ - คุณวรานิษฐ์ เอกอัครจิรธรณ์

  • 2. คุณพัสมน ทองแสน - คุณเอกธณัช ผลพูลกิจ

  • 3. คุณวรุตม์ บริบูรณ์ชัยศิริ

  • 1. คุณพหล ทองขุนดำ

  • 2. คุณนพรัตน์ ทองศักดิ์

  • 3. คุณวิชัย ชยมั่นคงชัย - คุณทยิดา ชยมีชัย

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation