กลับไปยังเว็บไซต์หลัก  
สารจากประธานสมาพันธ์        ภาพรวมจรรยาบรรณขายตรง        หลักจรรยาบรรณธุรกิจขายตรงไทย        คำสัญญาต่อผู้บริโภค
คำสัญญาต่อผู้จำหน่ายอิสระ        ถาม-ตอบตามสถานการณ์        ถามตอบ        ผู้บริหารกฎจรรยาบรรณ        รับข้อร้องเรียน
Copyright © 2017 Thai Direct Selling Association. All Rights Reserved