สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 

              
                             
สุชาดา ธีรวชิรกุล
นายกสมาคมการขายตรงไทย


              สวัสดีค่ะ  ท่านคณะกรรมการ ท่าน CEO และพนักงานบริษัทสมาชิกสมาคมการขายตรงไทย  ท่าน นักธุรกิจขายตรง  และท่านผู้อ่านทุกท่าน

ดิฉันขอถือโอกาสนี้ขอบคุณอุปนายก  กรรมการทุกท่านและพนักงานของบริษัทสมาชิก  รวมถึงผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมมา ณ ที่นี้  สำหรับการทำงานที่ทุ่มเทและตั้งใจตลอดปี 2017

พวกเราได้ดำเนินงานตามกลยุทธ์ 4C

Community (คอมมิวนิตี้)  การเสริมสร้างภาพลักษณ์อุตสาหกรรมขายตรงให้ทันสมัย น่าเชื่อถือ  โดยมีการแถลงข่าว และให้สัมภาษณ์ สื่อ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ ทีวี วิทยุ และสื่อดิจิทัล เช่น  รายการ B Times ช่อง 33, รายการสถานีประชาชน ช่อง Thai PBS, รายการเด่น เจาะ ลึก วิทยุครอบครัว ข่าว FM106 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีข่าวแชร์ลูกโซ่ ที่จะส่งผลกับธุรกิจขายตรง

Competitiveness (คอมเพททิทีฟเนส)  การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่บริษัทสมาชิก ทั้งผู้ประกอบการและนักธุรกิจขายตรงในยุคดิจิทัล โดยมีการจัดสัมมนาความรู้เรื่องดิจิทัลให้กับบริษัทสมาชิก ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี 3-4 ครั้ง และอีกหนึ่งการประชุมที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ คือการประชุม ASEAN DSAs ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง  ซึ่งปี 2017 นี้จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมที่ประเทศไทย  และเดือนพฤศจิกายนที่ประเทศฟิลิปปินส์  เป็นการประชุมหารือกันระหว่างประเทศอาเซียน ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  และเวียดนาม  ร่วมกันผนึกจุดแข็งและแก้ไขสิ่งท้าทายด้วยกัน  ส่วนภายในประเทศได้ร่วมสัมมนาอบรมหลักสูตร  "พลังเครือข่ายสมาคมการค้า"  ในเดือนกรกฎาคม  ซึ่งจัดโดยหอการค้าไทย  เพื่อพัฒนาให้สมาคมมีความแข็งแกร่งและร่วมงานกับสมาคมการค้าอื่นทำงานระดับประเทศ

อ่านเพิ่มเติม »
 
 

TDSA ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค
การประชุม ASEAN DSAs Presidents Meeting
งาน “TDSA AWARD 2018”
งาน TDSA Open House
 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)