สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 

 

   

 สุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล
นายกสมาคมการขายตรงไทย

 

         สวัสดีครับ ท่านอดีตนายกสมาคม ท่านอุปนายก ท่าน CEO คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัทสมาชิกสมาคมการขายตรงไทย ท่านนักธุรกิจขายตรง 
และท่านผู้อ่านทุกท่าน
 

        นับเวลาเดินหน้าอีกไม่นาน ก็จะถึงงานสำคัญระดับโลก WFDSA 2020 World Congress ครั้งที่ 16 ซึ่งถือเป็นงานที่สำคัญและยิ่งใหญ่ของสมาคมการขายตรงไทย ที่ประเทศไทยได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการของสมาพันธ์การขายตรงโลกให้สมาคมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน-2 ตุลาคม 2563 การจัดเตรียมงานนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสุชาดา ธีรวชิรกุล ประธานจัดงานผู้ซึ่งทุ่มเทและใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน ผมเชื่อมั่นว่าสมาชิกสมาคมการขายตรงโลกทุกๆ บริษัทที่ให้เกียรติมาร่วมงาน จะได้รับความรู้และประโยชน์มากมาย รวมถึงความประทับใจในการเข้าร่วมการประชุมระดับโลกที่กำลังจะมาถึงในปีหน้านี้ 

       

 

                                                                                                     ต่อ............

อ่านเพิ่มเติม »
 
 

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
การประชุม ASEAN DSAs President
Association Performance Program Seminar in India
รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น “ด้านการพัฒนาองค์กร”
 
 

How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation