สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 


                                                 

           ดร.ภคพรรณ ลีวุฒินันท์  
    นายกสมาคมการขายตรงไทย

  สวัสดีคะ  คณะกรรมการ ท่าน CEO
บริษัทสมาชิก และนักธุรกิจอิสระ ที่เคารพรักทุกท่าน
     

           สมาคมการขายตรงไทยจับมือภาครัฐ เปิดตัวแอนิเมชั่นเตือนภัยแชร์ลูกโซ่ ให้ความรู้ผู้บริโภค ปัจจุบันธุรกิจขายตรงเริ่มเข้ามามีบทบาทและได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่มากขึ้น เพราะแนวโน้มผู้คนต่างต้องการมีอิสระในการสร้างรายได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจตนเอง ซึ่งธุรกิจขายตรงเราเป็นธุรกิจที่ทั้งสร้างงาน สร้างโอกาส และสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้กับผู้ทำธุรกิจมาแล้วมากมาย ทำให้กลุ่มธุรกิจแชร์ลูกโซ่และธุรกิจผิดกฎหมาย อาศัยช่องว่างนี้แอบแฝงเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากผู้บริโภค........  

            

อ่านเพิ่มเติม »
 
 

TDSA CSR and CEOs meet CEOs

 มอบซีดีแอนิเมชั่น สคบ. และ DSI

 งานวันเกียรติยศนักขายตรงไทยประจำปี 2558

 การประชุม Association Performance Program ในประเทศไทย

  
 

TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)
เอกสารประกอบการบรรยายเนื่องในวันครบรอบ 30 ปี ของสมาคมขายตรงไทย