เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 

กิจธวัช ฤทธีราวี
นายกสมาคมการขายตรงไทย

สวัสดีครับท่านสมาชิกและผู้อ่านทุกท่าน...          

            สารจากนายกสมาคมฉบับนี้คงเป็นฉบับสุดท้ายสำหรับผมในฐานะนายกสมาคมการขายตรงไทย ตลอดระยะ 2 ปีในวาระการดำรงตำแหน่งของผม ได้มีเหตุการณ์และกิจกรรมที่สำคัญต่อสมาคมและวงการธุรกิจขายตรงไทยมากมาย ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกความร่วมมือของคณะกรรมการ อนุกรรมการ และสมาชิกทุกท่าน ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมให้สำเร็จลุล่วงเป็นเป็นอย่างดี ได้แก่...............................

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม »
 
 

สมาคมการขายตรงไทย ฉลองครบรอบ 30 ปีอย่างสมศักดิ์ศรี

 ผู้บริหารบริษัทสมาชิกรับตราสัญลักษณ์ สคบ.

 สมาคมการขายตรงไทย แถลงครบรอบ 30 ปี

 

 
สมาคมการขายตรงไทยล้อมวงเสวนาผ่าแผนธุรกิจ

    
  

.....เอกสารประกอบการบรรยายเนื่องในวันครบรอบ 30 ปี ของสมาคมขายตรงไทย