สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 


                                                 

           ดร.ภคพรรณ ลีวุฒินันท์  
    นายกสมาคมการขายตรงไทย

  สวัสดีคะ  คณะกรรมการ ท่าน CEO
บริษัทสมาชิก และนักธุรกิจอิสระ ที่เคารพรักทุกท่าน
     

          ลอดปี 2558 ที่ผ่านมา สมาคมการขายตรงไทยได้ปฏิบัติหน้าที่ เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นการทำธุรกิจขายตรงอย่างมีจรรยาบรรณ ซึ่งนับได้ว่าเป็นพันธกิจที่เราได้มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจขายตรงอย่างต่อเนื่องจากยุคสู่ยุค โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ธุรกิจขายตรงเป็นที่ยอมรับทั้งจากประชาชนทั่วไป จากผู้ประกอบธุรกิจ และจากหน่วยงานจากภาครัฐ .......

 

อ่านเพิ่มเติม »
 
 

สัมมนา“เปลี่ยนโลกทัศน์...ชีวิตเปลี่ยน”

 
ลงนาม MOU
งานเลี้ยงขอบคุณสื่อ “ TDSA Sparkling Night”
เสนอโครงการความร่วมมือระหว่างบก.ปคบ.กับสมาชิกสมาคม
 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)