เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 


                                                    

 ภคพรรณ ลีวุฒินันท์  
นายกสมาคมการขายตรงไทย

  สวัสดีคะ ท่านสมาชิก คณะกรรมการ
และนักธุรกิจอิสระ ที่เคารพรักทุกท่าน
     

        การระบาดของ “แชร์ลูกโซ่” ที่กำลังแพร่หลายและขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน มักจะแอบแฝงมาในรูปแบบธุรกิจขายตรง ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนระหว่างธุรกิจขายตรงกับระบบแชร์ลูกโซ่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมขายตรงไทยเป็นอย่างมาก สมาคมการขายตรงไทยตระหนักและให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ด้านธุรกิจขายตรงในทุกภาคส่วน โดยเป็นหนึ่งในนโยบายการบริหารงานหลักของสมาคมฯ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บริโภคและสาธารณชนได้เข้าใจธุรกิจขายตรงอย่างถูกต้อง

 

            

อ่านเพิ่มเติม »
 
 

TDSA ให้การต้อนรับคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคณะ

 สัมมนา “แจ้งเตือนภัยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่”

 สัมมนาภาษี และ ปลุกยักษ์
สัมมนา “World Congress XlV ณ ประเทศบราซิล”

  
 

 

TDSA VDO Presentations (Thai & English Version) เอกสารประกอบการบรรยายเนื่องในวันครบรอบ 30 ปี ของสมาคมขายตรงไทย