เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 


                                                 

           ภคพรรณ ลีวุฒินันท์  
    นายกสมาคมการขายตรงไทย

  สวัสดีคะ  คณะกรรมการ ท่าน CEO
บริษัทสมาชิก และนักธุรกิจอิสระ ที่เคารพรักทุกท่าน
     

           ก่อนอื่นในนามของสมาคมการขายตรงไทย ดิฉันขอขอบคุณบริษัทสมาชิกที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดงานวันเกียรติยศนักขายตรงไทยประจำปี 2558 ได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี นับเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนแห่งความภาคภูมิใจของหลายๆท่านที่มีโอกาสร่วมงานภายใต้แนวคิด “The Proud Night”  ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจที่ขึ้นรับรางวัล ตัวแทนบริษัทสมาชิก แขกผู้มีเกียรติทั้งตัวแทนจากภาครัฐ รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่จาก WFDSA ตัวแทนของสมาคมขายตรงจากเอเชีย – แปซิฟิก ที่ต่างชื่นชมกิจกรรมที่เราได้ร่วมกันจัดขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการเชิดชูเกียรตินักธุรกิจขายตรง และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนเสริมสร้างและยกระดับภาพลักษณ์ของสมาคมที่มีความมั่นคงมายาวนานให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนมากยิ่งขึ้น...............

  

            

อ่านเพิ่มเติม »
 
 

มอบซีดีแอนิเมชั่น สคบ. และ DSI

 งานวันเกียรติยศนักขายตรงไทยประจำปี 2558

 การประชุม Association Performance Program ในประเทศไทย

 WFDSAและสมาคมขายตรงเอเชีย-แปซิฟิกเยี่ยมเยือนบริษัทสมาชิก

  
 

TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)
เอกสารประกอบการบรรยายเนื่องในวันครบรอบ 30 ปี ของสมาคมขายตรงไทย