เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 


                                                   

          ภคพรรณ ลีวุฒินันท์  
      นายกสมาคมการขายตรงไทย

  สวัสดีคะ ท่านสมาชิก คณะกรรมการ
และนักธุรกิจอิสระ ที่เคารพรักทุกท่าน
     

        ผ่านพ้นกันไปแล้วสำหรับงานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเราจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี งานวันเกียรติยศนักขายตรงไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเชิดชูและประกาศเกียรติคุณตัวแทนจำหน่ายอิสระของบริษัทสมาชิก ผู้ซึ่งประสบความสำเร็จในธุรกิจขายตรงบนพื้นฐานหลักจรรยาบรรณที่ดี ดิฉันขอขอบคุณท่านคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการทุกท่านที่ทุ่มเททั้งแรงกายและใจ ดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จด้วยดี ขอบคุณท่านซีอีโอและบริษัทสมาชิกทุกบริษัทที่สละเวลามาร่วมงาน และขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับผู้แทนจำหน่ายอิสระที่ได้รับรางวัลนักขายตรงดีเด่น หวังว่าท่านจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับวงการนักธุรกิจอิสระและอุตสาหกรรมขายตรงต่อไป.................. 

            

อ่านเพิ่มเติม »
 
 

งานวันเกียรติยศนักขายตรงไทยประจำปี 2558

 การประชุม Association Performance Program ในประเทศไทย

 WFDSAและสมาคมขายตรงเอเชีย-แปซิฟิกเยี่ยมเยือนบริษัทสมาชิก

 TDSA ให้การต้อนรับคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคณะ

  
 

 

TDSA VDO Presentations (Thai & English Version) เอกสารประกอบการบรรยายเนื่องในวันครบรอบ 30 ปี ของสมาคมขายตรงไทย