เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 


                                                    

 ภคพรรณ ลีวุฒินันท์  
นายกสมาคมการขายตรงไทย

  สวัสดีคะ ท่านสมาชิก คณะกรรมการ
และนักธุรกิจอิสระ ที่เคารพรักทุกท่าน
     

         ดิฉันขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้มีมติในการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มอบหมายให้ดิฉันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการขายตรงไทย ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านสมาชิกได้มอบความไว้วางใจให้ดิฉันเป็นผู้นำคนใหม่ของสมาคมการขายตรงไทยในวาระนี้ (กรกฎาคม 2557- มิถุนายน 2559).........

            

อ่านเพิ่มเติม »
 
 

สมาคมได้รับรางวัลด้านความสามารถในการบริหารจัดการ

 สมาคมการขายตรงไทยแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่
สัมมนาเชื่อมสัมพันธ์ TDSA กับ บก.ปคบ.

 

 
บริษัทสมาชิกสมาคมร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
 
  

TDSA VDO Presentations (Thai & English Version) เอกสารประกอบการบรรยายเนื่องในวันครบรอบ 30 ปี ของสมาคมขายตรงไทย